maandag 30 mei 2016

Dag 5: Bezoeken 2 speciaal onderwijs scholen. Towner Gardens School en Yishun Park School


1. Towner Gardens School is onderdeel van Minds organisation:  

Het is de first purpose-built special education school in Singapore. De school is 54 jaar geleden opgericht en telt momenteel 210 leerlingen. Ik kreeg het idee dat het bijzonder was dat wij op deze school kwamen kijken. Er was een hele delegatie van personeel om ons welkom te heten. Leerlingen met autisme, down syndroom en met een lage intelligentie tussen de 4 en 18 jaar bezoeken de school. De leerlingen nemen niet deel aan het reguliere curriculum. Door hun handicap zijn ze niet in staat om het reguliere lesprogramma te volgen. Leerkrachten hebben een speciale training gevolgd. Men kijkt naar de mogelijkheden van de leerlingen i.p.v. de onmogelijkheden.
Door middel van een powerpoint presentatie werden we op de hoogte gesteld van de visie en missie van de school. 


VISION
School of Excellence where every individual matters
MISSION
To provide a vibrant learning environment that inspires our students towards 
independence and integration into society.


ICT en onderwijs: 
Shirley, de dame die het ICT onder haar hoede heeft vertelde over het ICT-gebruik in de school. Ze gaan uit van de 5 Proficiancy levels. :
1: introductie met de computer
2: basis computer vaardigheden
3: desktop publishing
4: file management, introductie van het internet en social media
5: e-mailing en multimedia

Als basisvoorwaarde is er dan ook WiFi in de hele school. Ze maken gebruik van iPads in de klas. Verder zijn er enkelen in een centrale hal aanwezig. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Powerpoints in de klassen, is een enkele Apple TV aanwezig en wordt het gebruik van handphones ingezet. Ze gebruiken onder andere YouTube en daarnaast gebruiken ze verschillende Apps voor het inoefenen en verwerken van de lesstof. Deze App's zijn niet aan bepaalde methodieken gekoppeld en veelal gratis.
Ook wordt er een Edmodo bijgehouden met een zusterschool in Japan waar ze ook twee maal per jaar mee Facetimen. 


Tijdens de rondleiding vallen ook nog een aantal specifieke ICT dingen op. We zien een rekenles van een juf die met een iPad voorzien van beamer en scherm klassikaal les geeft. Het lijkt erop dat de juf gewend is met de iPad te werken. De leerlingen mogen met een stok het goede antwoord aanwijzen op het scherm. Het gaat traag en ongeorganiseerd, de leerlingen moeten lang wachten.

In een andere hoek zit een groepje leerlingen te werken met een iPad en schrijven. Ze mogen letters overschrijven. 1 leerling is aan het werk de rest kijkt toe. 


Ook had de school een aparte ICT-klas met voornamelijk iPads en computers. Leerlingen kunnen hier individueel aan het werk.
Foto's maken en bewerken is de opdracht. We zijn zelf goed op de foto gezet. 
Een leerling viel op door de iPad mini om zijn nek. Hij had een tekst-to-speech app om zichzelf verstaanbaar te maken. 
Concluderend aan dit bezoek is dat het een bijzonder groot verschil maakt of je een overheids- of priveschool bent. De financiele middelen om het ICT in school vorm te geven en technologisch                          er bovenuit te springen mist deze school. 2. Rainbow CentreYishun Park School 
Yishun Park school is een school voor kinderen met een meervoudige handicap. Eindelijk een school met dezelfde doelgroep als de mytylschool. In totaal zijn er 368 leerlingen van 7-18 jaar en 250 leerlingen van 0-6 voor vroege interventie. 
Dit aantal is opgedeeld in de volgende subcategorieën:
- Leerlingen met meer dan een beperking (111 lln)
- Leerlingen met ASS problematiek (milde categorie, 277 lln)
- Leerlingen met ASS problematiek (milde categorie onder de 6 jaar, 112 lln)
- Leerlingen met neurologische aandoeningen zoals CP (onder de 6 jaar, 128 lln)
 
Het is een groot open gebouw, met atletiekbaan en zwembad in het midden. Ook hier de open structuur en alle lokalen komen uit op een gang met direct contact met buitenlucht. Erg mooi om te zien. Voor de rolstoelers was er een lift en een buitentrap waar de rolstoelers op en af kunnen. 

In de presentatie over de visie van de school werd al snel duidelijk dat hier hetzelfde SPED model gebruikt wordt als op MINDS. 

Nadat enkele personeelsleden in rap tempo hun verhaal deden werden we uitgenodigd om door de school te lopen.

Systematisch werden alle kamers afgelopen en afgevinkt. We krijgen enkele snoezelruimtes, logopedieruimtes, spreekkamers te zien. Dit was niet echt bijzonder. D
e speel- en snoezelruimtes worden op schema 2x per week bezocht door de klassen.De leerlingen worden zeer intensief begeleid. Zo bestaat een klas gemiddeld uit 8 leerlingen en minimaal 2 docenten. Vaak is er nog een hoop begeleiding naast waardoor de begeleiding ongeveer 1 op 2 kinderen is. 
De klassen waren erg klein en voorzien van gemiddeld 1 pc en beamer. Iedereen liep hier in schooluniform en personeel in school polo’s. Duidelijk herkenbaar voor iedereen. 
Terwijl we buiten liepen zagen we dat kinderen ook hier Boccia spelen. Geweldig om te zien! 

In de gangen komen we de voorzieningen van de kinderen tegen. 
sped
ICT en onderwijs
Helaas is binnen de school weinig of geen ICT. In de logopediekamer kwamen we nog een aantal 1 knopsbedieningen tegen.
Verder is het ICT in deze school beperkt tot een ruimte. Voor deze ruimte was een medewerker van een technologisch bedrijf binnegehaald om hier het ICT en onderwijs op poten te zetten, uiteraard wel binnen de kaders van het ministerie (MOE)
 

Deze ruimte bevat een breed scala aan faciliteiten die aansluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen. Zo zijn er clevy toetsenborden, is er een magic carpet,


stonden er diverse computers met in hoogte verstelbare tafels en beschikken ze over een technologie waarbij er gebruik wordt gemaakt van software waarbij leerlingen d.m.v. een oogscanner taken kunnen uitvoeren (eye-click). 

Dit mochten we allemaal uitproberen! 
Jack en ik hadden gelijk al plannen om voor ons ook een lokaal in te richten zodat onze collega's dingen kunnen uitproberen! Het was erg leuk om te mogen ervaren. De mogelijkheden en middelen zijn aanwezig om ICT binnen de klaslokalen te integreren. Momenteel gebeurt dit nog niet en zijn de leerkrachten terughoudend in het toepassen van ICT binnen de klas omdat ze bang zijn dat leerlingen afhankelijk worden of overprikkeld raken.


Dag 7: afsluiting, inpakken en weer naar huis
Het onderwijs in Singapore staat zeker hoog in de lijst van kwalitatief sterk onderwijs, maar wij vinden dat met name binnen het Speciaal Onderwijs wij in Nederland zeker niet minder presteren. 

Alweer de laatste dag van ons bezoek aan Singapore. 

Gelukkig vertrok ons vliegtuig pas laat in de avond, zodat we nog even de kans hadden om Singapore te bekijken, wat van de cultuur te zien en wat te winkelen, natuurlijk in ChinaTown.Terugkijkend op deze week mogen we constateren dat we een zeer inspirerende, mooie en interessante week achter de rug hebben. De groep collega's waarmee we hebben opgetrokken was erg fijn, we hebben veel met en van elkaar geleerd. Een aantal contacten zullen we zeker blijven houden. Om eenmaal terug in Nederland de mogelijkheid te vinden om eens bij elkaar op schoolbezoek te gaan en te kijken en/of laten zien hoe ieder van ons het onderwijs in de praktijk invult en vorm geeft.

Voor ons was het met name heel mooi om te zien dat de onderwijsvernieuwing daar gepaard gaat met de inzet en gebruik van cloud-functionaliteit. Alle scholen die we bezocht hebben gebruiken Google Apps for Education als platform. Voor Elza en mij heel herkenbaar terwijl dat voor een aantal medereizigers een eye-opener was.

De komende weken zullen we, samen met Tom Stoute van Herenwaard, ons buigen over een plan om onze opgedane kennis te vertalen naar een samenwerkingsvoorstel tussen de BOOR SOVSO scholen, waarbij expertise en kennisdelen op het gebied van inzet van ICT de kernbegrippen zullen zijn.

Dag 6: bezoek Hollandse school en Technische Universiteit


De Hollandse school
Op de Hollandse School (HSL) werden we ontvangen door de directeur, Menno
Meines, die Douwe Egberts koffie, stroopwafels en speculaas al klaar had staan.
De HSL is een school met 500 leerlingen, verdeeld over een pre-school en de Primary School. Hierna gaan de leerlingen voornamelijk naar een Internationale school voor het vervolgonderwijs dat hier niet geboden wordt.


In het financiële stukje dat besproken werd, kwam naar voren dat deze school gerund wordt als een bedrijf. Alle kosten die de school maakt komen uit inkomsten van ouderbijdragen en eventuele fundings. Ouders betalen $25.000 per jaar voor het onderwijs op school!

De school staat  volledig los van het onderwijssysteem van Singapore, ontvangt hier geen subsidie voor en draait volledig op zich, maar staat wel onder toezicht van de Nederlandse Inspectie die hier eens in de drie jaar op bezoek moet.


De school is opgericht in 1920 vanuit 4 founders; Shell, Philips, ABN en Heineken. Deze zitten er nog steeds en vormen een groot deel van het 8-koppig bestuur boven de school.
Het salaris van leerkrachten is te vergelijken met het bruto-salaris in Nederland, maar dan netto. Hiernaast ontvangen medewerkers een huurtoeslag van $4000,- per maand, loopt hun pensioen in Nederland door, wordt de zorgverzekering betaald en is er 1x per jaar een ticket voor bezoek aan Nederland ingesloten. Eventuele eigen kinderen mogen gratis naar school.

Continuïteit van onderwijs op de school is lastig. Gemiddeld blijven de docenten zo'n 3 jaar op school om dan weer naar een ander land te gaan. Dit impliceert een schoolplan met heldere afspraken, die goed beschreven moeten worden.

Na de presentatie volgt het ICT-onderdeel dat door de leerkracht en ICT-coördinator Wytze Niezen wordt toegelicht. Wytze doet dit aan de hand van de hieronder afgebeelde Prezi. Deze is vrijwel alles zeggend over het ICT-beleid van de school. Duidelijk is dat ICT niet alleen als middel, maar ook als doel in het onderwijs terug komt.

De school bestaat hier voornamelijk uit Apple hardware met Google Apps for Education, waarbij in de toekomst wel steeds meer Chromebooks komen ter vervanging, vooral uit kostenoverweging.
Wietze beloofde ons om zijn document met de leerdoelen ICT met ons te delen. Wellicht dat we dat goed kunnen gebruiken als uitgangspunt voor onze eigen situatie. 
Als laatste krijgen de 2 Intern Begeleiders nog even het woord en vertellen over hun rol in de school. Onderdeel van het MT, oudercontacten verzorgen en communicatie naar instanties buiten de school behoren tot hun taken. Digitale communicatie wordt nu nog via mail en Google Apps gedaan, maar zij zijn nog op zoek naar een betere manier. Ze waren erg geïnteresseerd over onze info over de ouderapp Social Schools en willen graag op de hoogte gehouden worden hoe wij de pilot ervaren.
Uiteraard bestaat hun taak op school uit het begeleiden van de leerlingen met gedragsproblematiek zoals ASS en ADHD en vooral de hoogbegaafde leerlingen.

Bij de rondgang door de school zijn Elza en ik naar een onderbouwgroep en

middenbouwgroep geweest. Met name het taakgericht werken vanuit onderwijsdoelen viel ons op. Iedere leerling heeft een doelenschriftje, waar wekelijks de individuele doelen worden gesteld. De leerling maakt die week de activiteiten die daarbij horen en houdt zelf bij of hij.zij die doelen gehaald heeft of nog nadere uitleg wil (met kleurtjes rood, oranje, groen, geel). De leerlingen ervaren dit zelf ook als prettig werken.


Daarnaast werken ze ook iedere week aan een thema in kleine groepjes. Aan het einde van die week presenteren ze hun bevindingen aan de groep.Naast het gebruik van iPads is er in iedere klas ook een pc-hoek. Dit zijn hogere tafels met krukken en een grote Apple computer.


Op het Zwisters terrein hebben we vervolgens dit bezoek afgesloten bij de Swiss Club met een lunch. Een bijzondere (en decadente)omgeving.
 
Technische Universiteit

Dit bezoek bestond voornamelijk uit een presentatie van een zojuist afgestuurde student die educational games ontwikkelt aan de hand van eye- en bodytracking software, al dan niet in 3D. Hij maakte hier gebruik van de ... 
De games werden gemaakt in opdracht van de Pathlight school. Het gaat om naboots-situaties van dagelijkse zaken, zoals de weg oversteken, of omgevingservaringen waarbij je door een ruimte of tuin kunt lopen.
De meerwaarde hiervan hebben we niet echt kunnen ontdekken omdat de techniek al lang bestaat, zoals in de Wii bijvoorbeeld, waarbij ook grafisch alles beter is.
We hebben netjes alles gevolgd en geluisterd, maar een spectaculaire afsluiter van een leerzame week was dit helaas niet helemaal.

donderdag 26 mei 2016

Dag 4: Bezoeken National Institute of Education (NIE) en United World College (internationale school)

Vandaag hebben een opleidingsinstituut bezocht en een school. 

1. National Institute of Education (NIE)
De ochtend was voor ons iets minder inspirerend als we gedacht hadden. Mevrouw LIM Luck Siew sprak voornamelijk over hoe het vroeger was en hoe zij tot het kennisniveau waar ze nu zijn Hier had zij een uur voor nodig wat naar onze mening in een half uurtje kon. 


Wel interessant was haar verhaal over het opleiden en aannemen van de docenten. Alle startende studenten worden eerst grondig gescreend en krijgen een uitgebreide intake. Ze worden aangenomen door het ministerie en zijn ook in dienst van dat ministerie. De opleiding duurt erg kort (9 maanden, wordt 15 maanden)en er zijn nauwelijks praktijk ervaringen (academische opleiding). 


Daarna hadden we spreker Dr Wong Meng Ee, teaching research in assistive technology en tevens zelf blind. Hij herhaalde een deel wat de vorige spreekster al had verteld en gaf een demonstratie van de apps waarmee hij als blind persoon werkte. 

United World College (internationale scholen)Vanmiddag werden we hartelijk ontvangen door Sean McHugh. Deze man had een zeer doordachte keuze wat betreft inzet ICT en bracht dit erg enthousiast. Focus op de leerontwikkeling van het kind en daarbij de ouderbetrokkenheid. 

Wees aardig :)
voelen zenuwachtig? Wees moedig!
Kun je er wel uit?
Zou dit beter?
Je kunt mooie dingen te maken ...
Werk en spelen ...
Is dit recht, of fout?
Laat jezelf!Ook deze school is een apple school die gebruikt maakt van de functionaliteiten binnen google apps for Education. Dit zag je duidelijk terug in de school tijdens de rondeleiding. Jack heeft een rondleiding gehad secondary en ik bij de primary school. I pads worden al ingezet bij de kleuterklassen. Ook hier zagen we weer een beamer met een projectscherm. Dit is een interactieve beamer die ook draadloos gekoppeld kan worden aan de devices (screencasting) van bijvoorbeeld de leerlingen, zodat zij gemakkelijk hun presentatie kunnen geven.

Het aanbieden van  benaming portfolio gebruiken ze niet maar een Learning Journal.
Ook hier viel weer op hoe ontspannen de sfeer binnen de school is. Leerlingen zijn overal in het gebouw aan het werk, alleen, maar vaker in groepjes. Werken is hier echt any place any time.
Al het werk wordt gemaakt in Google applicaties en zo ookgedeeld met elkaar. Leerlingen zijn er enthousiast over, met name over het gemak van samenwerken.
Ieder dag is er een moment van i-time. De leerlingen mogen dan werken aan een eigen gekozen project. Dit doen ze meestal in 2-tallen.

Kennisdeling wordt bevorderd. Ten minste 2x per week moeten de leerlingen hun werk presenteren aan elkaar. Daar mogen de anderen dan positieve feedback op geven. Dit geeft de leerlingen een positief kritische houding naar elkaar en eigen werk.

Voorbeeld van een (Nederlandse) leerling (Anna) die uitlegt hoe zij ICT in school gebruiken. 
            

Het schoolgebouw.
We hebben ook gekeken naar de schoolgebouwen waar we geweest zijn. Hier wordt veel aandacht gegeven aan een gebouw waar iedereen zich "thuis" voelt. Het voelt een beetje als leven in een community: vrolijke kleuren, veel grote open ruimtes met nisjes en bankjes, waar de leerlingen in kleine groepjes of alleen aan het werk zijn. Leerlingen en docenten voelen zich er erg op hun gemak.woensdag 25 mei 2016

Dag 3: bezoeken aan Pathlight school for Autism en Chatsworth International School

Vandaag hebben we 2 scholen bezocht met allebei een verschillend karakter.

1. Pathlight school 
Het eerste wat ons opviel was de architectuur van de school. 

  • Veel open ruimtes, waar van alles gebeurde (gym - eten - studiehoekjes - communicatiehoekjes).
  • In het midden van het gebouw was de open tuin. Vanuit alle klassen kun je daar op uitkijken. Alle klassen (in etages) grenzen met een gang aan die binnentuin. Iedere keer wanneer je uit de klas gaat kom je min of meer in de openlucht terecht.
  • Een prachtige praktijk-tuin waar de leerlingen leren om van alles te verbouwen.
De onderwijsaanpak is erg gestructureerd, wat begrijpelijk is voor een school met alleen maar autisten. Overal hangen briefjes hoe je je moet gedragen, wat je moet doen,stappenplannen, e.d. We kregen een beetje het gevoel van "overkill" wat dit betreft.Opvallend: in de school zijn alle digiborden weggehaald en vervangen voor projectieschermen met beamers. De school is een echte iPad school. Interactief werken gaat op de volgende manier: in alle klassen zijn trolleys met iPads waarmee de leerlingen werken. Deze iPads kunnen direct wireless gekoppeld worden aan de beamer (casting), zodat de docent behalve zijn eigen pc ook meteen aan anderen kan laten zien wat een leerling heeft gemaakt, gedaan etc. Leerlingen maken zelf filmpjes, foto's en worden gefilmd en vanuit daar evalueren ze of het doel is behaald.  
Werken in groepsverband of klassikaal lesgeven wordt veel gedaan met Kahoot: de leerkracht stelt een vraag en de leerlingen kunnen individueel antwoorden via de iPad. Resultaten verschijnen direct op het grote scherm.

ICT en kwaliteit van het onderwijs.
ICT staat in dienst van het onderwijs. Het is een tool waarmee de leerdoelen (groeps- en individueel) ondersteund kunnen worden. Om het goed te kunnen inzetten is bij de docenten kennis en inzicht op dat gebied nodig.
In Pathlight wordt die kennisdeling als volgt gerealiseerd:
Er is een expertisegroep met de naam IT & Design Acadamy (ITDA). Zij zorgen er niet alleen voor dat de leerkrachten op de werkvloer de juiste it-tools hebben, maar ook de kennis om in te zetten vanuit didactisch oogpunt. Dit vanuit een school-within-a-school concept. Dit bovenschoolse team ontwikkelt de expertise om die dan door te geven aan de i-coaches van de verschillende afdelingen. Exact het principe zoals wij dat ook wensen voor BOOR-Speciaal.
ICT as a learning tool in de verschillende curricula. Voorbeeld: visuele en interactieve stappenplannen voor het bakken van een taart.
Daarnaast wordt ICT ook ingezet als doel op zich: leren omgaan met social media, gedragsnormen, leren programmeren met Lego, vanuit het principe 
"a smart nation needs smart schools and smart youngsters".

Ook hanteren zij het zogenaamde village-concept. Leerlingen met beperking worden wel op een reguliere school geplaatst, maar et de ondersteuning van het centrum. De curricula worden gesplitst op niveau en behoefte van de leerling gegeven door de docenten van het centrum en de social activies worden met de rest van de school gedaan.

2. Chatsworth International School
Ons tweede bezoek van vandaag was aan één van de Internationale scholen. De school werkt met IPC. http://www.ipc-nederland.nl/het-ipc/wat-is-het-ipc
Great Learning, Great Teaching, Great Fun.
Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.
Het bijzondere aan deze school was dat de hele school draait op Google Apps for Education. Leerlingen maken en delen hun werk in Drive, al vanaf groep 3. Vanaf 4 jaar wordt er een e-portfolio aangemaakt waarin de leerlingen een eigen regie hebben en meteen leren erin te werken. Zij doen dat met easy blogger junior. Het is mooi om te zien met welk gemak deze kinderen dat doen! Ouders, leerlingen en docenten hebben toegang tot dit e-portfolio en kunnen er ook in werken. De leerling stelt 3 doelen per week die geëvalueerd worden met een mentor. 
Ze maken allerlei presentaties over hun kennis-zoektocht op onder andere het internet en presenteren dat aan hun docent en mede klasgenootjes. Kijk maar eens naar dit filmpje om te ervaren met welk gemak ze op jonge leeftijd al kunnen presenteren.We hebben samen gesproken over oudercommunicatie. Deze school is ook aan het zoeken naar een communicatieplatform. Op Social Schools, waar we op onze school in juni een pilot mee gaan draaien, reageerde ze erg enthousiast op en we hebben elkaars contactgegevens uitgewisseld om na afloop van de reis contact op te nemen en wederzijdse info uit te wisselen.

Wat op deze school voor ons bijzonder was is dat de docenten allemaal direct toegang hebben tot de drive van hun leerlingen.

Alle docenten hebben wekelijks een (paar uurtjes in de) middag waar ze intercollegiaal overleg hebben en best-practices, ideeën e.d uitwisselen. De klas wordt dan overgenomen door bv de gymleraar.

Het is een inclusive school: maar zoals we al verwachtte: alleen de leerlingen met geringe enkelvoudige beperkingen worden toegelaten. Op een populatie van ruim 700 leerlingen is er 1 SEN teacher!

Wat ons vooral opviel was dat de leerlingen allemaal erg enthousiast waren als ze over hun school vertelden. Het voelde voor mij ook als een ontspannen en prettige sfeer binnen de school.
Nog een leuk idee voor in de klassen: Iedere klas had voorin 2 matten liggen, waar alle kringactiviteiten gedaan werden.

maandag 23 mei 2016

Dag 2: Vesak Day : Toeristische tour door SingaporeOp 21 mei vieren de Boedhisten in Singapore de geboorte van Boeddah, vandaar dat de meeste scholen gesloten waren en wij deze niet konden bezoeken.


We zijn in de ochtend gestart met een gids door Singapore. Met zijn allen in een bus een soort hop on down tour gehouden. 


Een bezoek aan de Leong San Temple was zeer de moeite waard. 

In de middag zij we met een kabelbaan naar het Sentosa eiland geweest. Helaas geen bikini en zwembroek bij ons dus pootje baden in het zeer warme zeewater.

Vanavond eten in Chinatown en op tijd naar bed want morgen wachten 2 belangrijke schoolbezoeken waaronder Chatsworth International school waar we een lezing zullen krijgen van Emily Mclean, Certified trainer and Innovator van Google for Educations.