maandag 30 mei 2016

Dag 6: bezoek Hollandse school en Technische Universiteit


De Hollandse school
Op de Hollandse School (HSL) werden we ontvangen door de directeur, Menno
Meines, die Douwe Egberts koffie, stroopwafels en speculaas al klaar had staan.
De HSL is een school met 500 leerlingen, verdeeld over een pre-school en de Primary School. Hierna gaan de leerlingen voornamelijk naar een Internationale school voor het vervolgonderwijs dat hier niet geboden wordt.


In het financiële stukje dat besproken werd, kwam naar voren dat deze school gerund wordt als een bedrijf. Alle kosten die de school maakt komen uit inkomsten van ouderbijdragen en eventuele fundings. Ouders betalen $25.000 per jaar voor het onderwijs op school!

De school staat  volledig los van het onderwijssysteem van Singapore, ontvangt hier geen subsidie voor en draait volledig op zich, maar staat wel onder toezicht van de Nederlandse Inspectie die hier eens in de drie jaar op bezoek moet.


De school is opgericht in 1920 vanuit 4 founders; Shell, Philips, ABN en Heineken. Deze zitten er nog steeds en vormen een groot deel van het 8-koppig bestuur boven de school.
Het salaris van leerkrachten is te vergelijken met het bruto-salaris in Nederland, maar dan netto. Hiernaast ontvangen medewerkers een huurtoeslag van $4000,- per maand, loopt hun pensioen in Nederland door, wordt de zorgverzekering betaald en is er 1x per jaar een ticket voor bezoek aan Nederland ingesloten. Eventuele eigen kinderen mogen gratis naar school.

Continuïteit van onderwijs op de school is lastig. Gemiddeld blijven de docenten zo'n 3 jaar op school om dan weer naar een ander land te gaan. Dit impliceert een schoolplan met heldere afspraken, die goed beschreven moeten worden.

Na de presentatie volgt het ICT-onderdeel dat door de leerkracht en ICT-coördinator Wytze Niezen wordt toegelicht. Wytze doet dit aan de hand van de hieronder afgebeelde Prezi. Deze is vrijwel alles zeggend over het ICT-beleid van de school. Duidelijk is dat ICT niet alleen als middel, maar ook als doel in het onderwijs terug komt.

De school bestaat hier voornamelijk uit Apple hardware met Google Apps for Education, waarbij in de toekomst wel steeds meer Chromebooks komen ter vervanging, vooral uit kostenoverweging.
Wietze beloofde ons om zijn document met de leerdoelen ICT met ons te delen. Wellicht dat we dat goed kunnen gebruiken als uitgangspunt voor onze eigen situatie. 
Als laatste krijgen de 2 Intern Begeleiders nog even het woord en vertellen over hun rol in de school. Onderdeel van het MT, oudercontacten verzorgen en communicatie naar instanties buiten de school behoren tot hun taken. Digitale communicatie wordt nu nog via mail en Google Apps gedaan, maar zij zijn nog op zoek naar een betere manier. Ze waren erg geïnteresseerd over onze info over de ouderapp Social Schools en willen graag op de hoogte gehouden worden hoe wij de pilot ervaren.
Uiteraard bestaat hun taak op school uit het begeleiden van de leerlingen met gedragsproblematiek zoals ASS en ADHD en vooral de hoogbegaafde leerlingen.

Bij de rondgang door de school zijn Elza en ik naar een onderbouwgroep en

middenbouwgroep geweest. Met name het taakgericht werken vanuit onderwijsdoelen viel ons op. Iedere leerling heeft een doelenschriftje, waar wekelijks de individuele doelen worden gesteld. De leerling maakt die week de activiteiten die daarbij horen en houdt zelf bij of hij.zij die doelen gehaald heeft of nog nadere uitleg wil (met kleurtjes rood, oranje, groen, geel). De leerlingen ervaren dit zelf ook als prettig werken.


Daarnaast werken ze ook iedere week aan een thema in kleine groepjes. Aan het einde van die week presenteren ze hun bevindingen aan de groep.



Naast het gebruik van iPads is er in iedere klas ook een pc-hoek. Dit zijn hogere tafels met krukken en een grote Apple computer.


Op het Zwisters terrein hebben we vervolgens dit bezoek afgesloten bij de Swiss Club met een lunch. Een bijzondere (en decadente)omgeving.
 








Technische Universiteit

Dit bezoek bestond voornamelijk uit een presentatie van een zojuist afgestuurde student die educational games ontwikkelt aan de hand van eye- en bodytracking software, al dan niet in 3D. Hij maakte hier gebruik van de ... 
De games werden gemaakt in opdracht van de Pathlight school. Het gaat om naboots-situaties van dagelijkse zaken, zoals de weg oversteken, of omgevingservaringen waarbij je door een ruimte of tuin kunt lopen.
De meerwaarde hiervan hebben we niet echt kunnen ontdekken omdat de techniek al lang bestaat, zoals in de Wii bijvoorbeeld, waarbij ook grafisch alles beter is.
We hebben netjes alles gevolgd en geluisterd, maar een spectaculaire afsluiter van een leerzame week was dit helaas niet helemaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten